Bộ sản phẩm gồm bông tai và dây chuyền mặt ngọc trai BT058

790,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 8-9mm
Độ dài: 44cm