Bộ sản phẩm ngọc trai dị hình pha màu gồm vòng cổ, vòng tay và bông tai BT065

1,500,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: pha màu
Hình dạng: dị hình
Kích thước: 11-12mm
Độ dài: 18&45cm