Bông tai giọt lệ bọc bạc T19.049

680,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 7.5-8mm
Chất liệu đính kèm: bạc 925

Hết hàng