Bông tai ngọc trai giọt lệ T19.051

430,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 7.5-9.5mm
Chất liệu đính kèm: bạc 925