Cài áo ngọc trai biểu tượng cây phát tài T19.124

350,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: bán cầu
Kích thước: 6.5-7mm