Cài áo ngọc trai biểu tượng phượng hoàng cao quý T19.128

320,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: bán cầu
Kích thước: 8-9mm