Cài áo ngọc trai in hình cô gái T19.125

450,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: bán cầu
Kích thước: 6.5-7mm

Hết hàng