Chuỗi ngọc trai hạt ovan 7mm T16.006

1,700,000

Loại ngọc: ngọc trai nuôi nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng, tím
Kích thước: ~7-8 mm/1 hạt
Độ dài: 135 cm