Chuỗi cổ ngọc trai nước ngọt dáng dài T16.009

1,500,000

Chuỗi trai 1 sợi dài
Màu sắc: trắng
Độ dài: ~135 cm