Chuỗi cổ ngọc trai nước ngọt dáng dài, nhiều màu sắc, kích thước to nhỏ T16.009

1,500,000

Chuỗi trai 1 sợi dài, có thể làm vòng cổ hoặc vòng tay.
Màu sắc: trắng
Độ dài: ~135 cm
1.500.000đ với kích thước 6~7 mm/1 hạt
1.700.000đ với kích thước 7~8 mm/1 hạt