Chuỗi ngọc trai 3 tầng khóa nơ tạo kiểu T19.218

2,480,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: hơi ovan
Kích thước: 7-7.5mm
Độ dài: 46-55cm

Hết hàng