Chuỗi ngọc trai ba tầng phối màu T20.028

2,800,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: pha màu
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 6-9mm
Độ dài: 45-50-55cm