Chuỗi ngọc trai dài cách hạt size nhỏ tròn 6mm T19.232

990,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 6mm
Độ dài: 90cm