Chuỗi ngọc trai dài hạt giọt nước nhỏ 6mm T19.252

1,700,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 5.5-6.5mm
Độ dài: 138cm