Chuỗi ngọc trai dài hạt tròn 7mm khóa móc điều chỉnh được độ dài T21.023

2,500,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng ngà
Hình dạng: tròn
Kích thước: 7-7.5mm
Độ dài: 75cm