Chuỗi ngọc trai dài kết hợp hai màu đen trắng T19.152

4,200,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng pha xanh đen
Hình dạng: tròn
Kích thước: 9-10mm
Độ dài: 142cm