Chuỗi ngọc trai dài màu trắng hạt 8-8.5mm hạt tròn đẹp T19.153

2,850,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 8-8.5mm
Độ dài: 136cm