Chuỗi ngọc trai dài T19.215

1,820,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng
Hình dạng: hơi ovan
Kích thước: 7-8mm
Độ dài: 87cm