Chuỗi ngọc trai đan hạt giọt nước pha màu đen trắng độc đáo mã T19.087

1,500,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: pha đen trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 6-8mm
Độ dài: 49cm