Chuỗi ngọc trai đan kiểu vương miện mã T19.042

1,230,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn hơi ovan
Kích thước: 6-8mm
Chiều dài: 41cm