Chuỗi ngọc trai đôi đeo nhiều kiểu T19.219

2,980,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 8-8.5mm
Độ dài: 46-50cm