Chuỗi ngọc trai đôi kết hợp mặt trai đen mã T19.010

1,900,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: ovan
Kích thước: 7-8mm
Độ dài: 42cm

Hết hàng