Chuỗi ngọc trai hai tầng khóa hình nơ trẻ đẹp T19.221

1,900,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: hơi ovan
Kích thước: 7-7.5mm
Độ dài: 48-51cm

Hết hàng