Chuỗi ngọc trai hạt gạo ba tầng pha màu mã T19.088

980,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: pha màu
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 3.5-5mm
Độ dài: 47-58cm

Hết hàng