Chuỗi ngọc trai hạt gạo màu hồng mã T19.021

400,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: tím
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 5.5-6.5mm
Độ dài: 40cm