Chuỗi ngọc trai hạt nhỏ trẻ trung kiểu dáng đẹp mã T19.096

1,180,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: ovan
Kích thước: 2.5-5.5mm
Độ dài: 76cm