Chuỗi ngọc trai kết hợp đá đủ màu sắc mã T19.091

1,050,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng kết hợp đá đủ màu
Hình dạng: tròn
Kích thước: 8.5mm
Độ dài: 48cm