Chuỗi ngọc trai kết hợp hạt to nhỏ mã T19.113

1,150,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: hồng pha trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 4-9mm
Độ dài: 43cm