Chuỗi ngọc trai phối hạt to nhỏ màu trắng giá rẻ T21.015

760,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: ovan
Kích thước: 6.5-9.5mm
Độ dài: 86cm