Chuỗi ngọc trai nước ngọt hạt 9-10mm ánh hồng tím tròn đẹp T16.030

6,700,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: hồng tím
Kích thước: 10mm
Độ dài: 41 cm