Chuỗi ngọc trai hạt giọt nước bóng đẹp 7-9mm T16.129

1,200,000

Chuỗi ngọc trai
Hình dạng: giọt nước
Màu sắc: trắng, cam, hồng cam
Kích thước: 8-10mm/1 hạt
Độ dài: 43cm