Chuỗi ngọc trai to dần đẹp trẻ trung T18.008

2,860,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 5mm đến 11mm
Chiều dài: 43cm