Chuỗi ngọc trai tím ba tầng pha đá trắng mã T19.094

2,080,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: tím kết hợp đá trắng
Hình dạng: ovan
Kích thước: 7-8mm
Độ dài: 42-51cm

Hết hàng