Chuỗi ngọc trai trắng 8mm mặt đan hoa mã T19.092

1,900,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 8-9mm
Độ dài: 43cm