Chuỗi ngọc trai trắng size to 11-11.5mm mã T19.102

4,250,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 11-11.5mm
Độ dài: 42cm