Chuỗi vòng cổ cách hạt ngọc trai dị hình cỡ lớn 12mm T19.230

1,660,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: dị hình
Kích thước: 12mm
Độ dài: 48cm