Dây chuyền bạc gắn ngọc trai T19.233

700,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 10-11mm
Độ dài: 48cm

Hết hàng