Mặt dây trái tim đính ngọc trai T19.239

920,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 8-8.5mm
Chất liệu đính kèm: bạc

Hết hàng