Lắc tay vàng gắn ngọc trai T18.024

3,600,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 7mm
Chất liệu: vàng 18k

Hết hàng