Măt dây ngọc trai giọt nước móc xi vàng T21.024

300,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 7-10mm
Chất liệu đính kèm: bạc xi vàng