Mặt dây ngọc trai hoa T18.003

420,000

Mặt dây ngọc trai  nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: ~9-10,5mm
Chất liệu đính kèm: bạc 925