Nhẫn ngọc trai T16.118 – Hàng đặt

Nhẫn ngọc trai biển
Loại ngọc: Akoya
Kích thước: 7,5mm
Hình dạng: tròn
Màu sắc: vàng chanh
Chất liệu đính kèm: vàng 10k
Hàng đặt, có sau 4-5 ngày làm việc