Vòng bạc gắn viên trai pha hai màu hồng, tím có thể điều chỉnh độ dài ngắn theo sở thích T19.231

450,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: hồng, tím
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 7-8mm