Vòng tay ngọc trai mix bạc hoa T19.282

410,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: ovan
Kích thước: 7-8mm
Độ dài: 17-18cm
Chất liệu kết hợp: bạc S925

Hết hàng