Vòng tay ngọc trai mix charm bạc đá vàng T21.004

720,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: tròn
Kích thước: 6.5-7mm
Độ dài: 18cm