Vòng tay ngọc trai nước ngọt, hạt nhỏ ovan mã T16.069

280,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt

Kích thước: 5-6 mm

Màu sắc: trắng

Độ dài: 17-18cm