Vòng tay ngọc trai nước ngọt, hạt nhỏ ovan mã T16.069

280,000

Vòng tay ngọc trai, chun co giãn hoặc móc chốt bạc

Kích thước: 5-6 mm/1 hạt

Màu: trắng

Độ dài: theo kích thước cổ tay