Vòng tay ngọc trai hạt ovan 9-10mm T17.087

500,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: cam, tím, trắng
Hình dạng: hơi ovan
Kích thước: ~9.3mm
Độ dài: ~17-18cm