Vòng tay xoài đan mix hoa T19.170

750,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 6-8mm
Độ dài: 17cm

Hết hàng