Khi sử dụng dịch vụ của Gemmy Store, bạn tin tưởng giao thông tin của mình cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu đây là một trách nhiệm lớn lao và luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn cũng như giúp bạn nắm quyền kiểm soát. Chính sách quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình Chúng tôi cam kết không bán, không sử dụng thông tin của quý khách hàng nhằm các mục đích thương mại khác ngoài các sản phẩm trên trang web