Chuỗi ngọc trai dài hạt dị hình pha màu cầu vồng cá tính T19.241

1,650,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: pha màu cầu vồng
Hình dạng: dị hình
Kích thước: 7.5-14mm
Độ dài: 83cm