Chuỗi ngọc trai dài màu trắng hạt giọt nước đeo được nhiều kiểu T19.158

1,980,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 6.5-8mm
Độ dài: 135cm